O Firmie

Aktualności

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 6 maja 2014r. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego BUDOPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył syndyka.